ביטול מנוי

 1. ניתן לבטל מנוי תוך 14 יום ממועד עריכת המנוי או קבלת טופס ההרשמה, המאוחר מביניהם וכנגד תשלום דמי ביטול של 5% מערך המינוי או 100 ₪, הנמוך מבינהם, ותשלום עבור תקופת המנוי שחלפה ההרשמה, עד למועד ביטול המנוי.
 2. בעת ביטול מנוי לתקופת התחייבות קצובה לפני תום תקופת ההתחייבות, החל מהיום ה-15 ועד לתום תקופת המינוי, ביטול מינוי יחוייב בתשלום דמי מינוי של חודש ממועד מסירת הודעתו לפי ס’ ‎4 להלן ובדמי ביטול לפי החוק כדלקמן:
  • לפי חוק הגנת הצרכן, דמי הביטול הינם בגובה מכפלת מספר החודשים ממועד תחילת המנוי ועד מועד כניסת הביטול לתוקף, בהפרש שבין המחיר החודשי בעסקה ובין המחיר החודשי במסלול “מנוי חודשי” אך לא יעלו על:
   • 25% מהתמורה (הכוללת כל תשלום בקשר לעסקה, כולל דמי הרשמה) אם בוטלה בשליש הראשון של התקופה הקצובה או 20% מהתמורה – אם בוטלה בשליש השני של התקופה הקצובה, או 17% מהתמורה – אם בוטלה בשליש האחרון של התקופה הקצובה.
   • הסכום שהיה על הצרכן לשלם לולא הביטול, בעד יתרת התקופה הקצובה ממועד כניסת הביטול לתוקף ועד לתום תקופת העסקה.
   • במנוי זוגי או משפחתי, “מנוי חודשי” ייקבע על פי מכפלת מספר חברי המנוי מגיל 15 מעלה בתעריף “מנוי חודשי”.
   • חישוב דמי ביטול של יחיד שעוזב מנוי זוגי או משפחתי ייעשה לפי תעריף יחיד במנוי שנתי ביחס לתעריף “מנוי חודשי”.
 1. במנוי זוגי או משפחתי בו חלק מחברי המנוי יבטלו את המנוי, החבר/ים הנותר/ים ישלמו את דמי המנוי בהתאם לתעריף הרכב המנוי החדש המתאים ועל פי תעריף הנהוג באותה עת.
 2. הודעת הביטול תהא בהודעה בכתב. ביטול העסקה ייכנס לתוקף בתום חודש ממועד מסירתה לחברה, אלא אם קבע החבר מועד מאוחד יותר לביטול המינוי. ביטול המינוי ייעשה באמצעות הודעה בכתב שתכלול שם ומספר תעודת הזהות של בעל המנוי.

את ההודעה יש למסור בדלפק הכניסה למועדון בכתב או בכתובת המייל: __________.

מומלץ להעזר בטופס “הודעה על ביטול” אשר נמצא אצל בדלפק הכניסה למועדון.

 1. במנוי לתקופה קצובה, ביטול העסקה ייכנס לתוקף בתום חודש ממועד מסירתה לחברה, אלא אם קבע החבר מועד מאוחר יותר לביטול המנוי.

 

 

הקפאת מנוי

 1. ההקפאה הינה הטבה ניתנת על ידי החברה בתשלום, ומאפשרת לחבר לשמור על תנאי ומחיר המנוי.
 2. במשך תקופת המנוי, ניתן להקפיא מנוי לתקופות בנות 14 יום, כנגד תשלום דמי הקפאה בסכום שייקבע על ידי החברה מעת לעת. על בעל המינוי להודיע לחברה בהקדם האפשרי ובכתב על רצונו להקפיא את המנוי בכתובת המייל _______ או בהודעה בכתב בעמדת הקבלה.
 3. הקפאת מנוי בשל שירות מילואים של שבעה ימים לפחות תתאפשר ללא תשלום וכנגד המצאת צו גיוס למועדים הרלוונטים. הסעיף אינו חל על מילואים בתנאי קבע.
 4. לא תינתן הקפאה רטרואקטיבית.
 5. דמי מנוי ייגבו בתקופת ההקפאה, תקופת המינוי תוארך במספר ימי ההקפאה.
 6. במקרה של הוראת רשויות המדינה לסגירת פעילות חדר הכושר / המועדון ולא תתאפשר פעילות כלל המנויים יוקפאו ללא עלות. ויחולו הוראות סעיף ‎5.

 

 

השימוש בסאונה

 1. השימוש בסאונה עלול להיות מסוכן לבריאות והוא נעשה על אחריותם המלאה של המשתמשים ובכפוף להנחיות רופאיהם ולהוראות המיועדות לשמור על בריאותם.
 2. הכניסה לסאונה אסורה לילדים מתחת לגיל 16.
 3. הכניסה לסאונה אסורה לנשים בהריון, לסובלים מסוכרת, מחלות לב, בעיית עור ו/או בעיות לחץ דם.
 4. מטעמי בטיחות והיגיינה אישית יש להתקלח לפני הכניסה לסאונה.
 5. זמן השהייה המרבי בסאונה עד 15 דקות בלבד.
 6. הכניסה לסאונה בבגד-ים בלבד.
 7. בשל סכנת התלקחות חל איסור על ייבוש בגדים ו/או מגבות בסאונה. אין לשפוך מים על גוף החימום בסאונה אלא אך ורק על הלבנים.
 8. שעות פעילות הסאונה תיקבע על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 

 

השכרת לוקרים / שימוש בכוורת

 1. ברחבי חדר הכושר מוצבים לוקרים להשכרה ושימוש המנויים לטובת נעילת חפצי הערך. השימוש והאחסנה של הציוד בלוקרים הינם באחריות המשתמש בלבד. למען הסר ספק, אין מדובר ב”כספות” העמידות בפני פריצה והחברה איננה אחראי לכל גניבה, נזק או אובדן לציוד שאוחסן בהם.
 2. לוקרים בהשכרה – בתום תקופת המנוי על המנוי לפנות את הלוקר ולהחזיר את המפתח למשרד. לוקר שלא יפונה בתוך 72 שעות מתום המנוי ייפרץ ויפונה על ידי החברה. ציוד שימצא בלוקר שנפרץ יאוחסן על ידי החברה לתקופה של חודש בלבד ולאחר מכן ייזרק או יושמד. השימוש בלוקר הינו לבעל ההשכרה בלבד, לוקר שיעשה בו שימוש שלא על ידי בעל ההשכרה ייפרץ באופן מידי ולא תהיה למשתמש כל טענה בקשר לכך.
 3. לוקרים יומיים– לוקרים יומיים נועדו לשימוש יומי/מזדמן יש לפנותם ולהשאירם פתוחים בסיומו של כל יום (עד השעה 22:30), לוקר שלא יפונה באותו יום ייפרץ ויפונה על ידי החברה. ציוד שימצא בלוקר יומי שנפרץ יאוחסן על ידי החברה לתקופה של חודש בלבד ולאחר מכן ייזרק או יושמד.
 4. מחירי השכרה של הלוקרים יקבעו על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 

 

 

הוראות למתאמנים – מתחם הכושר BActive

 • הכניסה לחדר הכושר באמצעות תג מנוי בתוקף. תג המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
 • יש להישמע להוראות המדריכים.
 • המנויים מתבקשים לשמור על כללי התנהגות נאותה, ולשמור על הניקיון. המדריכים רשאים, לפי שיקול דעתם, להוציא מחדר הכושר מתאמן שהתנהגותו אינה הולמת ולשלול את זכותו להיכנס עד לבירור.
 • הכניסה בבגדי ונעלי ספורט חובה!!

א.  יש להקפיד על נעלי ספורט נקיות.

ב.  הפעילות  ללא נעלי ספורט אסורה.

 • השימוש במגבת אישית הינו חובה. יש לפרוס את המגבת על המכשיר לפני השימוש, אין להשאיר מגבת על המכשירים בסיום התרגיל.
 • אין להכניס לשטח חדר הכושר דברי מאכל ו/או שתיה (למעט מים במיכלים אישיים).
 • יש לשמור על הציוד הקיים, להחזיר ציוד למקומו ולהשאיר מכשירים נקיים לאחר השימוש.
 • אין להכניס אורחים/ילדים לחדר הכושר.
 • הכנסת בעלי חיים לחדר הכושר אסורה.
 • הפעילות בחדר הכושר תבוצע על פי הוראות המדריכים בלבד! כל פעילות שתבוצע אחרת  – אסורה- ותוצאותיה יהיו על אחריות המתאמן/ת.
 • יש לדווח לצוות המדריכים על כל פציעה ו/או אירוע בריאותי המתרחש במהלך האימון.
 • בדיקות רפואיות – כל מנוי/ה חייב/ת לעבור בדיקה רפואית לאישור פעילות גופנית בחדר כושר ולהמציא על כך אישור בכתב בעת ההרשמה.
 • חפצים אישיים באחריות המנוי!  החברה המפעילה אינה אחראית על אובדן ו/או גניבה בשטח חדר הכושר או מחוץ לו. מומלץ לא להשאיר חפצי ערך בלוקרים או בכוורות.
 • מומלץ למתאמנים חדשים לפנות לצוות המדריכים לקבלת הסבר על אופן השימוש במכשירים ובניית תוכנית אימון.
 • בשעות העומס, זמן השימוש במכשירים האירוביים מוגבל ל-20 דקות. שימוש נוסף באישור המדריך.
 • להנהלת החברה הזכות להפסיק פעילותו/ה של חבר/ה בחדר הכושר אם ת/יהווה סיכון לעצמו/ה, לאחרים, לרכוש חדר הכושר ו/או שלא ינהג/תנהג בהתאם לכללי ההתנהגות ו/או לא יישמע/תשמע להוראות הצוות או מכל סיבה אחרת – ללא כל הודעה מוקדמת.
 • שעות הפעילות של חדר הכושר הינן השעות המופיעות בפרסומים השונים. בימי חג ושבתון תבוא הודעה מוקדמת.
 • חל איסור על שימוש בציוד אימון שלא שייך לחדר הכושר מסיבות בטיחות.
 • חל איסור לצלם בחדר הכושר באמצעות מצלמה ו/או סמארטפונים ו/או כל ציוד צילום אחר ללא אישור ההנהלה והסכמת כלל הנוכחים בחדר הכושר.
 • חל איסור להתאמן עם גבס לאחר שבר/נקע – מקרים חריגים באישור ההנהלה בלבד.

 

אימון נעים ומהנה,
צוות BActive

הוראות למתאמנים בתקופת קורונה

בהתאם להנחיות משרד הבריאות ותקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש”ף – 2020:

 • תיערך בדיקת חום גוף לכל אדם המבקש להיכנס למתחם, על מנת למנוע כניסת אדם שחום גופו מעל 38 מעלות.
 • הכניסה למתחם  תתאפשר לאחר מסירת פרטים מלאים של כל אדם, ולאחר שהצהיר כי אינו סובל מחום, שיעול, תחלואה נשימתית, או שהיה בקרבת חולה קורונה בשבועיים האחרונים. במקרה בו תשיבו בחיוב לאחת השאלות האמורות, לא תתאפשר כניסתכם למתחם.
 • יש להקפיד על שמירת מרחק של מינימום 2 מטר בין אדם לאדם.
 • כמות האנשים המקסימלית במתחם הינה לפי 7 מ”ר לאדם בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
 • יש להקפיד לא להתקהל בחללים שונים בסטודיו, בהמתנה לשיעורים, בלובי, בשירותים וכו’
 • הכניסה עם מסיכת פה-אף בלבד. חלה חובה לעטות מסיכה, כל עוד לא מתאמנים.
 • הקפידו על חיטוי ידיים בתדירות גבוהה.
 • במתחם פזורים חומרי חיטוי, אלכוג’ל ומגבונים לחיטוי וניקוי. אנא הקפידו להשתמש בהם.
 • יש להצטייד במגבת אישית לאימון ובקבוק מים אישי.

 

צוות המדריכים וההנהלה עושה את מירב המאמצים על מנת לשמור על חוויית אימון בטוחה ובריאה ולהבטיח את שלומכם.

השמירה על היגיינה מתחילה ונגמרת באחריות אישית ובערבות הדדית – גם באימונים.

 

בברכת בריאות איתנה,

צוות BActive